اگر از دی وی دی هایی استفاده میکنید که در چین کپی شده است از آنها خوب نگهداری کنید چون قرار است قانونی برای کپی برداری از فیلم ها در چین اعمال شود که بعد از آن دیگر نمیتوانید دی وی دی های ارزان قیمت کپی چین تهیه کنید.

شرکت Motion picture آمریکا (MPAA) برای رسیدگی به کپی برداری دی وی دی چین از دولت آمریکا دادخواهی کرد . این دادخواهی که از جون 2008 شروع شده و کم کم به مرحله اجرا نزدیک شده است.

طرح به این گونه است که چین باید از دستگاهی برای کپی کردن دی وی دی ها استفاده کند که از سیستم کدگذاری CSS بهره گیرد.

من تصور نمیکنم که MPAA بتواند چینی ها را مجبور به استفاده از این قانون کند و این هم مسلم است که چینی ها نمیخواهند مشتری هایی مانند من و شما را از دست بدهند.


مشاهده: MPAA